Sponsorlu Oturum

11:45-12:30 Uydu Sempozyumu: Recordati
AAM Başlangıç ve İdame Tedavisinde Propiverin Doz Seçenekleri: Kime, Ne Kadar, Nasıl?
Tufan Tarcan, İlker Şen, Adnan Şimşir
11:30-12:15 Uydu Sempozyumu Aymed
Mesane Ağrısı Sendromunda Güncel Tedavi Algoritması Ne Olmalı?
Moderatör: Ali Ergen
Güncel Literatür Eşliğinde Oral Medikal Tedavi
Kürşat Zengin
Hasta Bazlı Tedavi Stratejileri Nasıl Oluşturulmalı
Tufan Tarcan