Bilimsel Program

ICS ADD ON COURSE
Practical Management of Pelvic Organ Prolapse (POP)
13:30 - 13:50 Opening Remarks
Mesut Gürdal
  INTRODUCTION
Session Chairs: Mesut Gürdal, Naşide Mangır
13:30 - 13:50 Surgical Anatomy of POP: Via Cadaveric Dissection Images
Speaker: Halil İbrahim Açar
13:50 - 14:05 Pathophysiology, Classification & Clinical Evaluation
Speaker: Adnan Şimşir
14:05 - 14:20 Non-Surgical Treatment Options in POP
Speaker: Ceren Gürşen
14:20 - 14:30 Discussion
14:30 - 15:00 COFFEE BREAK
  SURGICAL TREATMENT
Session Chairs: Ali Ergen, Oktay Demirkesen
15:00 - 15:15 Should Every Anterior Prolapse be Treated?
Speaker: Francisco Cruz
15:15 – 16:15 Management of Apical Prolapse: Which Approach for Which Patient?
15:15 - 15:30 Vaginal
Speaker: Sherif Mourad
15:30 - 15:45 Abdominal - Laparoscopic - Robotic
Speaker: Ömer Acar
15:45 - 15:55 Vaginal Obliterative Operations
Speaker: Lokman İrkılata
15:55 - 16:05 Management of Posterior Prolapse
Speaker: Cüneyd Özkürkçügil
16:05 - 16:15 Discussion
16:15 - 16:30 COFFEE BREAK
  SPECIAL TOPICS
Session Chairs: Ceyhun Özyurt, İlker Şen
16:30 - 16:45 POP with Concomitant Lower Urinary Tract Symptoms
Speaker: Ömer Gülpınar
16:45 - 17:00 The Future of Mesh Implants in POP, New and Forward-Looking Developments
Speaker: Adonis Hijaz
  CASE DISCUSSION
Moderator: Tufan Tarcan
17:00 - 17:30 What am I Doing?
Speakers: Adonis Hijaz, Francisco Cruz, Ömer Acar, Alkan Çubuk
08:00-09:00 1.Kurs:
Vakalarla Ürodinami (Salon B)
  Kurs Yöneticileri: Gökhan Temeltaş, Ömer Gülpınar
Kurs Eğitmenleri: Adem Emrah Coğuplugil, Kasım Emre Ergün, Kasım Ertaş, Murat Yavuz Koparal, Burcu Hancı Sevinç
09:00-09:25 Kongre Açılışı
Mesut Gürdal
09:25-10:25 OTURUM 1 - Kadında Stres Tipte İdrar Kaçırma (STİK)-1
Oturum Başkanları: Mesut Gürdal, İlker Şen
09:25-09:45 STİK Cerrahisinin Başarısını Öngörmek Mümkün mü?
Tufan Tarcan
09:45-10:00 Sentetik Meşlere Malzeme Bilimleri Açısından Bakış
Naşide Mangır
10:00-10:15 STİK Cerrahisinde Meşlerin Güncel Kullanımı ve Geleceği
Adonis Hijaz
10:15-10:25 Tartışma
10:25-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:45 OTURUM 2 - Kadında Stres Tipte İdrar Kaçırma (STİK)-2
Oturum Başkanları: Ali Ergen, Ceyhun Özyurt
10:45-11:00 Mini-Sling Güncelleme
Vincenzo Li Marzi (SIUD Lecture)
11:00-11:45 Vaka Paneli - Zorlu Vakalarda STİK Yönetimi
Moderatör: Oktay Demirkesen
Panelistler: Franscisco Cruz, Adonis Hijaz, Cüneyd Özkürkçügil, Karl Dietrich Sievert
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.15 Hasta Bezlerinin Ürolojik Hastalıkların Tedavisinde Yeri Var mıdır?
Moderatör: Ceyhun Özyurt
13.35 – 13.45 Emici Bezlerin Ürolojideki Rolü
Cüneyd Özkürkçügil
13.45 – 14.00 Geriatrik İdrar Kaçırma ve Emici Bezler
Bedreddin Seçkin
14.00 – 14.10 Emici bezlerde yenilikler var mı? Hasta nasıl ulaşır? Hekim Ne Yapmalı?
Ceyhun Özyurt
14.10 – 14.15 Sorular - Yanıtlar
14:15-15:30 OTURUM 3 - Kadında Alt Üriner Sistem Semptomlarının Yönetimi
Oturum Başkanları: Zafer Aybek, Aydın Yenilmez
14:15-14:30 İşeyemeyen Kadın
Sherif Mourad (PACS Lecture)
14:30-14:45 Tekrarlayan İYE’de Antibiyotik Dışı Tedavi Yaklaşımları
Jose Medina – Polo (SINUG Lecture)
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:20 AÜSS Semptomları ile İlişkili Genital Dermatozlar
Deniz Demirseren
15:20-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:30 İşlevsel Ürolojide Fizyoterapinin Rolü
Oturum Başkanları: Aydın Yenilmez, Lokman İrkılata 
16:00-16:20 İdrar Kaçırmada Fizyoterapinin Rolü
Fzt. Serap Özgül
16:20-16:30 AMS/İS’de Fizyoterapinin Yeri
Fzt. Ceren Gürşen
16:30-18:00 Video Oturumu - Salon A
  Oturum Başkanları: Zafer Aybek, Aykut Başer
Yorumcular: Adnan Şimşir, Ali Ersin Zümrütbaş
  VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5, VS-6, VS-7, VS-8, VS-9, VS-10, VS-11, VS-12, VS-13, VS-14
16:30-18:00 Sözlü Bildiriler - Salon B
  Oturum Başkanları: Bedreddin Seçkin, Hasan Deliktaş
Yorumcular: Aydın Yenilmez, Ömer Acar
  SS-1, SS-2, SS-3, SS-4, SS-5, SS-6, SS-7, SS-8, SS-9, SS-10, SS-11, SS-12, SS-13, SS-14, SS-15, SS-16, SS-17, SS-18, SS-19, SS-20
  (Salon A) (Salon B)
  2. Kurs: Primer Stres Tipte İdrar Kaçırmada Ne Yapıyorum? 3. Kurs: İşlevsel Ürolojide Botulinum Nörotoksin’in Ofis Koşullarında Uygulamaları Kursu
08:00-09:00

Kurs Yöneticileri: İlker Şen, Naşide Mangır
Kurs Eğitmenleri: Kasım Ertaş, Fatih Kılınç, Ali Furkan Batur, Ahmet Özgür Güçtaş

Kurs Yöneticileri: Adnan Şimşir, Kürşad Zengin
Kurs Eğitmenleri: Şahin Bağbancı, Sertaç Çimen, Murat Uçar, Eda Tokat
a. Konservatif Tedavi Yaklaşımım Nasıl Olmalı?
b. Periüretral Enjeksiyon: Ne zaman? Kime?
c. Orta Üretra Askı Cerrahilerinde Seçenekler ve Sonuçlar
d. Otolog Slingve Kolposüspansiyon Endikasyonlarım?
İşlevsel Ürolojide Toksin Uygulama Endikasyonları
Eda Tokat

Toksin Etki Mekanizması
Murat Uçar

Donanımsal Gereksinimler Uygulama Teknikleri
Sertaç Çimen

Komplikasyonlar ve Yönetimi
Şahin Bağbancı
09:00-10:30 OTURUM 4 - Erkekte Alt Üriner Sistem Semptomları (AÜSS)
Oturum Başkanları: Cüneyd Özkürkçügil, Levent Emir
09:00-09:10 Genç Erkekte AÜSS
Karl Dietrich Sievert
09:10-09:20 Yaşlanan Erkekte AÜSS
Francisco Cruz
09:20-09:45 Çapraz Ateş: BPH Cerrahisi Öncesinde İnvaziv Ürodinami Gerekli Mi?
Moderatör: Tufan Tarcan
  Evet Naşide Mangır
Hayır Gökhan Temeltaş
09:45-10:00 BPH’ da Medikal Tedavi Nereye Kadar?
Francisco Cruz
10:00-10:15 BPH Cerrahisinde Enükleasyon Yöntemleri Yeni Altın Standart mı? Kanıta Dayalı Tıp Ne Diyor?
Adonis Hijaz
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 COFFEE BREAK
11:00-12:00 OTURUM 5 - Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozuklukları
Oturum Başkanları: Bedreddin Seçkin, Mutlu Değer
11:00-11:15 Nörojenik Stres Tipte İdrar Kaçırmada Hasta Yönetimi
Francisco Cruz (EAU-ESSFU Lecture)
11:15-11:25 Self Kateterizasyonun Temel Prensipleri, Zamanlaması ve Kliniğe Etkileri
Ali Furkan Batur
11:25-11:35 İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanımı ve Patojenite
Rahmet Güner
11:35- 11:45 Nörojenik Mesanede İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi
Jose Medina – Polo
11:45-12:00 Tartışma
12:00-12:30 OTURUM 6 - İşlevsel Ürolojide Robotik Cerrahinin Yeri
Oturum Başkanları: Adnan Şimşir, Ömer Gülpınar
12:00-12:15 Rekonstrüktif Üroloğa Robotik Cerrahinin Vaad Ettikleri
Ömer Acar
12:15-12:30 Ürogenital Fistüllerde Robotik Cerrahinin Rolü
Vincenzo Li Marzi
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30- 15:30 Robotik Konsol Eğitimi (Salon B)
13:30- 14:15 Uydu Sempozyumu - Medtronic
Sakral Nöromodulasyon; Kime? Ne zaman?
Ömer Gülpınar, Mutlu Değer
14:15-15:00 OTURUM 7- Cinsiyet Doğrulama Cerrahileri
Oturum Başkanları: Fatih Tarhan, Tarık Yonguç
14:15-14:30 Cinsiyet Doğrulama Cerrahileri ile İlişkili İşlevsel Sorunlar
Ömer Acar
14:30-14:45 Vajinoplastide Penil Inversiyon
Ersan Arda
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:10 OTURUM 8- Kronik Pelvik Ağrı
Oturum Başkanları: Fatih Tarhan, Ali Furkan Batur
15:30-15:40 Hunner Lezyon Hastalığı mı? Primer Mesane Ağrısı mı?
Eyüp Burak Sancak
15:40-15:50 AMS’de Fenotip Temelli Tedavi Yaklaşımları
Lokman İrkılata
15:50-16:00 Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı
Tarık Yonguç
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:40 OTURUM 9 - Pelvik Tabanın Cinsel İşlevler ile İlişkisi
Oturum Başkanları: Kürşad Zengin, Eyüp Burak Sancak
16:10-16:25 Kadın Cinsel Sağlığında Pelvik Tabanın Rolü
Eda Tokat
16:25-16:40 Pelvik Taban ve Erkek Cinselliği
Umut Özdemir
16:40-18:00 Video Oturumu
  Oturum Başkanları: Ceyhun Özyurt, Serdar Kalemci
Yorumcu: Oktay Demirkesen, Abdullah Gedik
  VS-15, VS-16, VS-17, VS-18, VS-19, VS-20, VS-21, VS-22, VS-23, VS-24, VS-25, VS-26, VS-27, VS-28
16:40-18:00 Sözlü Bildiriler (Salon B)
  Oturum Başkanları: Sinharib Çitgez, Ersin Köseoğlu
Yorumcu: Cüneyd Özkürkçügil, Fatih Tarhan
  SS-21, SS-22, SS-23, SS-24, SS-25, SS-26, SS-27, SS-28, SS-29, SS-31, SS-32, SS-33, SS-34, SS-35, SS-36, SS-37, SS-38, SS-39, SS-40
  (Salon A) (Salon B)
  4. Kurs:  Kadın Üretral ve Periüretral Hastalıkları 5. Kurs: BPH Tedavisinde Yeni Endoskopik Cerrahi Yaklaşımlar
08:00-09:00 Kurs Yöneticileri: Zafer Aybek, Ali Ersin Zümrütbaş
Kurs Öğretim Kadrosu: Hasan Deliktaş, Alkan Çubuk, Aykut Başer, Murat Yavuz Koparal
Kurs Yöneticileri: Şahin Kabay, Abdullah Gedik
  a. Laser Enükleasyon Teknikleri (Thulium)
Kürşad Zengin
b. Laser Enükleasyon Teknikleri (Holep)
Tarık Yonguç
c. Diğer Minimal İnvaziv Teknikler (Rezum – Aqua-ablasyon)
Ersin Köseoğlu
09:00-10:15 OTURUM 10- Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırma
Oturum Başkanları: Tufan Tarcan,
Aydın Yenilmez
09:00-09:15 Radikal Prostatektomide Uygulanan Tekniklerin Kontinansa Katkısı Var mı?
Karl Dietrich Sievert
09:15-09:30 Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırmada Mesanenin Depolama İşlevleri Ne Kadar Etkili?
Kürşad Zengin
09:30-09:45 Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırma: Medikal ve Minimal İnvaziv Tedaviler
Ömer Gülpınar
09:45-10:00 Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırma: Cerrahi Tercihlerimiz Değişti mi?
Adnan Şimşir
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:30 OTURUM 11- Yaşlıda İhmal Edilen AÜSS
Oturum Başkanları: Abdullah Gedik, Haluk Kulaksızoğlu
10:45-11:00 İdrar Kaçıran Yaşlı Hastanın Yönetimi
Jose Medina - Polo
11:00-11:15 Yaşlıda Noktürinin Pratik Yönetimi
Adonis Hijaz
11:15-11:30 Tartışma
12:15-12:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Murat Can Karabulut
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Lazer Oturumu
Kadın Ürolojisinde Vajinal Lazer Kullanımı
Oktay Demirkesen, Mesut Gürdal, Naşide Mangır Bolat, Lokman İrkılata
14:15-15:35 OTURUM 12 - Erkekte Üretra Darlıkları
Oturum Başkanları: Oktay Demirkesen, Mesut Gürdal
14:15-14:35 Türkiye’de Üretra Cerrahisinin Gelişimi
Demokan Erol
14:30-14:45 Endoskopik Müdahaleler ve Üretral Stentler
Alkan Çubuk
14:45-15:00 Anterior Üretra Darlıklarında Cerrahi Yaklaşım
Zafer Aybek
15:00-15:10 Panüretral Darlıklar
Ali Ersin Zümrütbaş
15:10-15:25 Posterior Üretra Darlıklarına Yaklaşım
Levent Emir
15:25-15:35 Tartışma
15:35 - 16:20 OTURUM 13 - Nöromodülasyon
Oturum Başkanları: Şahin Kabay, Naşide Mangır
15:35-15:50 Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğunda Nöromodülasyonun Yeri
Gökhan Temeltaş
15:50-16:05 Non-Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğunda Nöromodülasyon
Mutlu Değer
16:05-17:00 SNM Kursu (Pratik)
  Kurs Başkanları: Gökhan Temeltaş, Ömer Gülpınar
Eğiticiler: Gökhan Temeltaş, Ömer Gülpınar, Şahin Kabay, Adem Emrah Coğuplugil, Mutlu Değer, Gökhan Çulha
16:05-17:35 Sözlü Bildiriler (Salon B)
  Oturum Başkanları: Cüneyd Özkürkçügil, Mete Özkıdık
Yorumcular: Mesut Gürdal, Kürşad Zengin
  SS-41, SS-42, SS-43, SS-44, SS-45, SS-46, SS-47, SS-48, SS-49, SS-50, SS-51, SS-52, SS-53, SS-54, SS-55, SS-56, SS-57, SS-58, SS-59, SS-60
09:00-10:30 Cumhuriyet Bayramı Oturumu
Moderatör: Bedreddin Seçkin
  19 Mayıs 1919 - 29 Ekim 1923
(Cumhuriyet’e Giden Yolda Engelleyici İç ve Dış Faktörler)
İlhan Erkan
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:10 Eve Dönüş Mesajları
  Pelvik Organ Prolapsusu
Kasım Emre Ergün
  Aşırı Aktif Mesane ve Ürodinami
Kerem Teke
  Stres Tip İdrar Kaçırma ve Prostat Cerrahisi Sonrası İdrar Kaçırma
Serdar Kalemci
  Nörojen Mesane
Murat Can Karaburun
Üretra Darlıkları
Murat Yavuz Koparal
  Pelvik Ağrı
Mete Özkıdık
  BPH
Mert Hamza Özbilen
12:10-12:20 Kongre Kapanış
Mesut Gürdal